Skip to Content

Аналіз відкритого уроку

Аналіз відкритого уроку у початкових класах 1.  Готовність класу до роботи. 2. Визначення  в плані уроку теми і мети (їх правильність, відповідність програмі; взаємозв’язок між цілями). 3. Відповідність фактичного змісту уроку його цілям (обсяг матеріалу, його характер, вмотивованість залучення вправ, використання підручника та обладнання). 4. Організація навчальної діяльності школярів на уроці: доцільність вибору методів і прийомів роботи з точки зору їх придатності для реалізації завдань уроку, відповідності характеру матеріалу, сприйняття учнями даного класу, засоби стимулювання активної роботи, забезпечення свідомого й міцного засвоєння матеріалу тощо. 5. Режим навчальної праці на уроці: розподіл часу, чергування різних видів діяльності як за змістом, так і за формою сприймання; засоби концентрації уваги, запобігання втоми учнів. 6. Оцінка структури уроку та якісна характеристика його окремих елементів: відповідність обраної структури уроку його меті, кількість етапів, обґрунтованість їх послідовності, логічний зв'язок між ними; відбиття у структурі особливостей предмета, характеру виучуваного матеріалу тощо. 7. Мотиваційний мікроклімат уроку: загальна атмосфера спілкування, якість мовлення учителя, стимулювання дітей до співробітництва, спостережливість, уміння підтримати дитячу думку, засоби заохочення. 8.  Загальна оцінка результативності уроку.