Skip to Content

Склад апарату 2018

 

 

Пеник Володимир  Миколайович-  начальник відділу освіти.

Закінчив Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича, 2000 рік, спеціальність історик, викладач.

1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань , несе персональну відповідальність за роботу відділу, має право першого підпису.

2. Являється головою колегії організовує її роботу та веде засідання.

3. Входить з пропозицією  до голови райдержадміністрації про призначення на посаду та звільнення з посади заступника начальника відділу освіти, затвердження складу колегії  відділу освіти.

4. Призначає на посаду та звільняє з посади головних спеціалістів відділу освіти, завідувача методичним кабінетом, працівників централізованої господарської групи, бухгалтерів відділу освіти. 

5. Визначає і затверджує посадові обов’язки  і ступінь відповідальності заступника начальника відділу освіти та працівників відділу, завідувача методичного кабінету, централізованої господарської групи та бухгалтерії.

6. Затверджує  Положення про колегію, підрозділи  і служби відділу освіти, плани роботи відділу, програми і заходи  на виконання документів вищестоящих  державних  органів та органів місцевого самоврядування щодо розвитку освіти  району.

7. Видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання.

8. Заохочує  та накладає дисциплінарне стягнення на працівників відділу, завідувача методичним кабінетом, централізованої господарської групи та бухгалтерії, керівників та педагогічних працівників навчально-виховних закладів району.

9. Подає на затвердження голови  райдержадміністрації  проекти  кошторису, доходів і видатків.

10. Вносить  райдержадміністрації  та районній раді пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати працівників відділу, методичного  кабінету, централізованої  господарської групи та бухгалтерії, керівників та педагогічних  працівників навчально-виховних закладів, розвиток освітньої галузі району, її матеріально-технічне  та методичне забезпечення.

11. Розпоряджається  коштами, що виділяються на утримання  відділу освіти та його майном.

12. Затверджує штатні розписи навчально-виховних закладів району.

13. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих  працівників освітньої галузі району державними нагородами, в тому числі і президентськими  відзнаками та присвоєння їм почесних звань України.

14. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

15. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

16. Несе відповідальність та забезпечує  функціонування охорони праці в освітній галузі району.

17. Здійснює контроль за виконанням плану розвитку повної загальної середньої освіти, дошкільної освіти.

18.Являється начальником ЦО освіти району.

19. Забезпечує розгляд заяв і звернень громадян.

 

Гавриш Іванна Вікторівна -  головний спеціаліст.

Закінчила ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" у 2012 році, спеціальність історик, викладач.

1. Здійснює планування роботи відділу освіти.

2. При відсутності начальника відділу освіти виконує його обов’язки, має право другого підпису.

3. Організовує роботу щодо впровадження на території району державної політики в галузі загальної середньої освіти, дошкільного й подальшого навчання згідно з чинним законодавством.

4. Аналізує стан освіти в районі, прогнозує та розробляє районну програму розвитку освіти та забезпечує виконання зазначеної програми.

5. Контролює дотримання законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району.

6. Забезпечує проведення нарад, семінарів, конференцій з керівними працівниками навчальних закладів району.

7. Здійснює контроль за інформаційно-методичним забезпеченням підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.

8. Веде протоколи засідань колегії відділу освіти, нарад з працівниками відділу освіти та керівниками закладів освіти.

9. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці і санітарного режиму в навчальних закладах, надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи та попередження нещасних випадків серед неповнолітніх та учнів шкіл району.

10. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

11. Виконує роботу щодо розроблення, впровадження, чіткого функціонування системи управління якістю освіти у відділі. Розробляє відповідну документацію, відстежує зміни в ній.

12. Веде особистий прийом громадян, розглядає їх заяви, пропозиції та скарги щодо роботи навчально-виховних і позашкільних закладів.

13. Виконує інші обов’язки та повноваження за дорученням начальника відділу освіти.