Skip to Content

Категорії дітей з порушенням психофізичного розвитку

Категорії дітей з порушенням психофізичного розвитку :
-  слабозорі діти (із гостротою зору 0,05-0,4 з корекцією на оці, яке краще бачить (тобто в окулярах)); До слабозорих   відносяться діти сліпі на одне око.
- сліпі діти (із гостротою зору 0,04 і нижче з корекцією на оці, яке краще бачить (тобто в окулярах));
- глухі діти (глухота IV, III, II, I ступеня);
 - слабочуючі діти (приглухуватість І, ІІ, ІІІ ступеня);
 - діти з порушеннями опорно-рухового апарату, які себе обслуговують (ДЦП, акушерські паралічі, міопатія, спастичні  парези та паралічі різної етіології, вроджені аномалії ЦНС з руховими порушеннями, ортопедична патологія);
- діти з порушеннями опорно-рухового апарату, які себе не обслуговують (ДЦП, акушерські паралічі, міопатія, спастичні     парези та паралічі різної етіології, вроджені аномалії ЦНС з руховими порушеннями, ортопедична патологія);
- діти з порушенням мовлення (ЗНМ I, ЗНМ II, ЗНМ III, заїкання);
         - діти з раннім дитячим аутизмом;
- діти із ЗПР (помірне порушення пізнавальної функції, когнітивні та астенічні розлади);
- діти з легкою розумовою відсталістю – навчаються тільки в 1-9 класах.
- діти з помірною розумовою відсталістю – навчаються тільки в 1-9 класах.
- діти з важкою розумовою відсталістю – не підлягають навчанню.
- діти з глибокою розумовою відсталістю – не підлягають навчанню.
- труднощі розвитку з нормою інтелекту (соматична ослабленість);
 - труднощі розвитку з нормою інтелекту (порушення поведінки);
- труднощі розвитку з нормою інтелекту (інші порушення).