Skip to Content

Банк інноваційних ідей

МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЛУМАЦЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
 

Етап діяльності
 
Зміст методичної діяльностіОчікуваний результатТермін виконанняВідпові-дальні
І. Діагностико-корегуючий
 
Анкетування педагогічних працівників.
Співбесіда з учителями, що будуть брати участь в інноваціях.
Тестування педагогічних працівників, залучених до інновацій
Інформація про вихідний рівень виявлених ознак підготовленості педагогів до освоєння нововведень. 2013 р.методисти
ІІ. Складання робочої програми методичної роботи з педагогіч-ними кадрамиВибір оптимальних варіантів методичних заходів з урахуванням особливостей роботи школи, вчителя.Робочий план з підготовки інноваційної діяльності педагогічних працівників району.2013 р.методисти
ІІІ. Навчальний етап (формування готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності)1. Формування творчої направле-ності педагогічних працівників.
2. Формування інноваційної грамотності. Вибір форм та методів роботи.
3. Формування технологічних навичок. Організація роботи майстер-класів, шкіл ППД.
Високий рівень участі пе-дагогів у творчій діяльності.
Високий рівень обізнанос-ті педагогів та методистів.

Володіння технікою організації та проведення пошукової інноваційної діяльності
 

2013-2014 р.

 

 

 

2014-2015 р.
 

вчителі, методисти
вчителі, методисти

вчителі, методисти
 
ІV. Аналітико-результативний етап1. Оцінка ефективності процесу підготовки до інноваційної діяльності.
2. Моніторинг результативності роботи
3. Анкетування, співбесіди з педагогічними працівниками.
Інформація про результати й ефективність діяльності методичної роботи з формування готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності2015-2016 р.вчителі, методисти

Риндич Ігор Ярославович "Педагогічні умови застосування мультимедійних технологій у процесі вивчення трудового навчання"