Skip to Content

Банк інноваційних ідей

МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЛУМАЦЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ   Етап діяльності   Зміст методичної діяльності Очікуваний результат Термін виконання Відпові-дальні І. Діагностико-корегуючий   Анкетування педагогічних працівників. Співбесіда з учителями, що будуть брати участь в інноваціях. Тестування педагогічних працівників, залучених до інновацій Інформація про вихідний рівень виявлених ознак підготовленості педагогів до освоєння нововведень.  2013 р. методисти ІІ. Складання робочої програми методичної роботи з педагогіч-ними кадрами Вибір оптимальних варіантів методичних заходів з урахуванням особливостей роботи школи, вчителя. Робочий план з підготовки інноваційної діяльності педагогічних працівників району. 2013 р. методисти ІІІ. Навчальний етап (формування готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності) 1. Формування творчої направле-ності педагогічних працівників. 2. Формування інноваційної грамотності. Вибір форм та методів роботи. 3. Формування технологічних навичок. Організація роботи майстер-класів, шкіл ППД. Високий рівень участі пе-дагогів у творчій діяльності. Високий рівень обізнанос-ті педагогів та методистів. Володіння технікою організації та проведення пошукової інноваційної діяльності   2013-2014 р.       2014-2015 р.   вчителі, методисти вчителі, методисти вчителі, методисти   ІV. Аналітико-результативний етап 1. Оцінка ефективності процесу підготовки до інноваційної діяльності. 2. Моніторинг результативності роботи 3. Анкетування, співбесіди з педагогічними працівниками. Інформація про результати й ефективність діяльності методичної роботи з формування готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності 2015-2016 р. вчителі, методисти Риндич Ігор Ярославович "Педагогічні умови застосування мультимедійних технологій у процесі вивчення трудового навчання"