Skip to Content

Форма запиту

Відділ освіти Тлумацької райдержадміністрації ___________________________________________ ___________________________________________                                                 (прізвище, ім’я, по-батькові) ___________________________________________                                                  (поштовий індекс, область, ___________________________________________                                                      район, населений пункт, ___________________________________________                                                      вулиця, будинок, корпус, квартира) конт. тел. ______________________ E-mail_________________________ (адреса електронної пошти)   Запит на інформацію                         Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати  __________________________________________________       (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити документа) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________          Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити): на поштову адресу ____________________________________________________________________ (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) ____________________________________________________________________ на електронну адресу _________________________________________________ телефаксом __________________________________________________________ за телефоном ________________________________________________________     _____________________                               ________________________                (дата)                                                                  (підпис)   Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні відділу освіти розміщені на веб-сайті www.osvitatlm.if.ua 2. Запит може бути поданий: На поштову адресу: вул..Макуха 12, м.Тлумач, 78000 На електронну адресу: Tlumach_rvo@jnline.ua Телефаксом (03479) 2-21-40 За телефоном (03479) 2-21-40 3. Запит може бути подано особисто до відповідальної особи (тел.. 2-26-79), яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє відділ освіти райдержадміністрації, в робочий час з 8.00 до 17.15. 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту. 6. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи здоров’я особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. 7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту. 8. Інформація на запит надається безкоштовно. 9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувач із зазначенням фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.